България

Одобрена е българската позиция относно Съвместно писмо относно нови решения за справяне с незаконната миграция към Европа

Министерският съвет одобри позицията на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за присъединяване на България към Съвместно писмо относно нови решения за справяне с незаконната миграция към Европа, разпространено в рамките на Неформалната група по миграция.

Неформална група по миграция е инициирана от Австрия и Дания с цел обсъждане на иновативни решения за устойчиво управление на миграцията към ЕС. Участие в групата взимат 19 държави членки, вкл. и България.

Съвместно писмо относно нови решения за справяне с незаконната миграция към Европа отразява основните идеи от отделните разглеждани в групата документи, по които има съгласие.

България изразява обща положителна оценка за разглеждания пакет от документи предвид съответствието им с ключови елементи от българската позиция по управлението на миграцията.

Текстът в проекта на съвместно писмо е достатъчно общ и в този смисъл България го подкрепя и се присъединя към писмото чрез подписване от министъра на вътрешните работи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest