Одобрен е проектодоговор за промяна на международен договор във връзка с програмата FMS на САЩ

Министерският съвет на Република България прие доклад за приемане на решение относно одобряване на проект на договор за изменение и допълнение (Amendment 1) на международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9Х Блок II ракети, свързани материали и услуги” (LOA Case BU-P-AAD Al) по програмата FMS на САЩ.

Влизането в сила на допълнение и изменение № 1 на LOA BU-P-AAD след ратификация от НС ще позволи придобиване на допълнително въоръжение, резервни части и услуги без да се променя вече заплатената сума по договора.

Pin It on Pinterest