България

Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство с ЕК за организиране на информационни и комуникационни кампании за въвеждане на еврото

Правителството одобри проект на Споразумение за партньорство между Европейската комисия (ЕК) и Република България за организиране на информационни и комуникационни кампании относно въвеждането на еврото в страната в рамките на европейската информационна и комуникационна стратегия за еврото и Икономическия и паричен съюз. Министърът на финансите бе упълномощен да го подпише от името на Република България.

Споразумението за партньорство предвижда да се координират усилията на българските власти и ЕК, за да се повиши информираността на обществеността за функционирането на Икономическия и паричен съюз и на еврото, и да се допринесе за плавната смяна на валутата.

Съвместните дейности могат да бъдат съфинансирани чрез споразумение за безвъзмездни средства или да бъдат изпълнени от ЕК, в зависимост от наличието на бюджетни средства. Подкрепата на ЕК чрез споразумения за безвъзмездна помощ или пряко изпълнение на дейностите не трябва да надвишава 50% от общите разходи, направени при изпълнение на националната стратегия.

Подобни споразумения са били подписани и от другите държави в рамките на подготовката им за присъединяване към еврозоната.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest