България

Одобрен е проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година.

Необходимостта от промените произтича от разпоредбата на чл. 107, ал. 14 от Закона за държавния бюджет за 2024 г., съгласно която Народното събрание може да извършва промени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13. В него са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти. Промените се предлагат от Министерския съвет, въз основа на предложения на кметове на общини, в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г.

Измененията в общинската Инвестиционна програма бяха изготвени от Министерството на финансите на основание предложения на кметовете на общини. В рамките на определените срокове бяха получени писма от кметове на 100 общини, с общо 550 броя предложения за промени в приложението: за замяна на определените в приложението проекти с нови (24 броя), за отпадане на определени в приложението проекти (28 броя), за допълване на определените с приложението проекти с нови (299 броя), както и за промяна на параметрите на вече предвидени в приложението (199 броя).

Броят на проектите в приложението се увеличава с 271 проекта, т.е. от 2 258 утвърдените по приложението проекти стават 2 529 броя.

С направените предложения за промени прогнозният бюджет на проектите за 2024 г. се увеличава с 50,8 млн. лв., а общата прогнозна стойност на проектите за периода 1 януари 2024 – 31 декември 2026 г. се увеличава с 380,1 млн. лв.

Чрез Инвестиционната програма се подпомага изпълнението на капиталовата програма на общините за периода 2024-2026 г. Финансирането на проектите се извършва на база сключени споразумения между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на съответните общини, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest