България

Одобрен е проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година.

Необходимостта от промените произтича от разпоредбата на чл. 107, ал. 14 от държавния бюджет за 2024 г., съгласно която Народното събрание може да извършва промени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от същия закон. В това Приложение са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти. Промените се предлагат от Министерския съвет, въз основа на предложения на кметове на общини, в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г.

Промените в общинската Инвестиционна програма бяха изготвени от Министерството на финансите на основание предложения на кметовете на общини. В рамките на определените срокове, в Министерството на финансите бяха получени писма от кметове на 167 общини, с общо приложени 1062 броя предложения за промени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г., които основно са за: замяна на определените в Приложението проекти с нови такива (54 броя), за отпадане на определени в Приложението проекти ( 42 броя), за допълване на определените с Приложението проекти с нови такива (673 броя), както и за промяна на параметрите на вече предвидени в Приложението (293 броя).

Броят на проектите в Приложението се увеличава с 631 проекта, или от 1627 броя утвърдените по Приложението проекти сега стават 2258 броя.

Чрез програмата се подпомага изпълнението на капиталовата програма на общините за периода 2024-2026 г. Финансирането на проектите се извършва на база сключени споразумения между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на съответните общини, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest