Одобрен е проект на типова нота за присъединяване към Техническите споразумения относно осигуряване на поддръжка от страна домакин на Силите на НАТО с много висока степен на готовност

Правителството одобри проект на типова Нота за присъединяване /Изявление за намерение към Техническите споразумения между Върховното главно командване на силите на НАТО в Европа (SHAPE) и Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Чехия, Република Хърватия, Република Словения, Словашката република, Република Исландия, Кралство Нидерландия, Италианската република, Република Турция, Кралство Испания и Кралство Норвегия, относно осигуряване на поддръжка от страна домакин на Силите на НАТО с много висока степен на готовност.

С Решението на Министерския съвет Република България ще бъде в състояние да изпълни поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното членство на страната в НАТО, с което ще бъдат повишени отбранителните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

Pin It on Pinterest