Одобрен е проект на споразумение за безвъзмездна финансова помощ между България и МАР относно деветнадесетото захранване на ресурсите на Асоциацията

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР (MAPl 9).

Намерението за участие на страната ни като донор в МАР 19 е одобрено с решение на Министерския съвет през 2019 г. и е заявено от българска страна на среща на Асоциацията със страните членки същата година в Стокхолм, Швеция.

Проектът предвижда България да предостави безвъзмездна финансова помощ на МАР в размер на 2,7 млн. евро, като средствата ще бъдат използвани за отпускане на финансиране под формата на безвъзмездни помощи и гаранции в допълнение към заемите за финансиране на проекти, одобрени от изпълнителните директори на Асоциацията през периода на МАР 19.

Деветнадесетото захранване на МАР представлява всеобхватен пакет от мерки в подкрепа на развитието на най-бедните и уязвими страни в света. Приоритетните теми, по които е постигнато съгласие да бъде фокусирана дейността на Асоциацията, са работни места и икономическа трансформация, въпроси, свързани с равенството между половете и развитието, климатични промени, уязвимост, конфликти и насилие, управление и институции.

Международната асоциация за развитие е организация от Групата на Световната банка, създадена през 1960 г. с цел допълване дейността на МБВР чрез насърчаване на икономическото развитие, увеличаване на производителността и повишаване на стандартите на живот в по-слабо развитите територии на света. Асоциацията подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи.

Pin It on Pinterest