Одобрен е проект на Споразумение с ОИСР за извършване на икономически преглед на България

Със свое решение Министерският съвет одобри проект на Споразумение за извършване на Икономически преглед на Република България между правителството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Министърът на финансите е упълномощен да проведе преговорите и да сключи споразумението при условие за последваща ратификация.

Изготвянето на Икономически преглед на страната ни е задължителна стъпка за членството на България в ОИСР. В него ще бъде отчетен напредъкът по направените препоръки от предходния преглед, извършен в периода 2019 – 2021 г.

Целта на прегледите на ОИСР е да се установи състоянието на икономиката, финансовата система и на политиките в различните сфери, в рамките на които държавите, желаещи да се присъединят към Организацията, следва да докажат, че се придържат към общите й принципи.

Pin It on Pinterest