Одобрен е проект на съгласие за прилагане на техническо споразумение относно провеждането на многонационални учения на територията на Румъния

Министерският съвет прие Решение, с което одобри проект на Съгласие за прилагане на „Техническо споразумение между Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряване на поддръжка от страната домакин на дейности на съюзни сили в контекста на съвместните сили с много висока степен на готовност (VJTF)“ при провеждане на многонационални учения на територията на Румъния, през 2021 г.

С цитираното Решение на Министерския съвет, се създават необходимите условия за участие в процеса на планиране и получаване на поддръжка от страната домакин, на военни формирования от въоръжените сили на Република България, при участие в многонационални учение на територията, на Румъния през 2021 г. С това се повишават оперативните способности и интегритета към колективната отбрана.

Pin It on Pinterest