Одобрен е проект на Протокол за изменение на Споразумението с Румъния относно презгранични операции за Air Policing

Правителството одобри проект на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing като основа за водене на преговори.

Измененията и допълненията имат за цел да регламентират възможността за изпълнение на презгранични операции за Air Policing от самолети от „трета страна“ – членка на НАТО, изпълняваща мисия по усилен Air Policing на територията на Република България или Румъния.

С решението се упълномощава заместник – министъра на отбраната Атанас Запрянов да проведе преговорите и да подпише Протокола от името на правителството на Република България при условие за последваща ратификация.

Приемането на решението не води до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Pin It on Pinterest