Одобрен е проект на програма за сътрудничество с китайското министерство на културата и туризма

Министерският съвет одобри проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерство на културата на Република България и Министерство на културата и туризма на Китайската народна република за периода 2021-2024 г.

Настоящият проект на Програма за сътрудничество в областта на културата удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията в областта на културата между Република България и Китайската народна република.

Предлаганият проект на програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на музиката и танца, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, киното, фолклора, театъра и цирка.

В проекта на програмата се уточняват ангажиментите на двете страни по опазването на културното наследство и на реставрацията на културни и исторически ценности, акцентира се върху подкрепата и активното участие на двете страни в инициативи и събития в рамките на сътрудничеството в областта на културата между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Чл. 22 от проекта на програма предвижда влизането й в сила от датата на нейното подписване и валидността й до 31 декември 2024 г.

Pin It on Pinterest