Одобрен е проект на изпълнителна програма за сътрудничество в областта на туризма с Иран

Министерският съвет одобри проекта на Изпълнителна програма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културното наследство, туризма и занаятите на Ислямска република Иран за сътрудничество в областта на туризма за периода 2021-2024 г.

Документът отразява готовността на страните да засилят приятелските си отношения и да допринесат за допълнителното развитие на сътрудничеството в областта на туризма.

Страните ще насърчават съвместното си сътрудничество в рамките на Световната организация по туризъм, в областта на квалификацията на кадри, насърчаване контактите между представители на туристическия бизнес, участие в международни туристически събития и др.

Pin It on Pinterest