Одобрен е проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителствата на България и Корея

Министерският съвет на Република България одобри проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея.

Договореността цели насърчаване на сътрудничеството между министерства, ресорни ведомства и институции на двете страни, работещи в сферата на културата, изкуствата, образованието, медиите.

Тя ще допринесе за реализиране на обмен на студенти, преподаватели, културни дейци и специалисти, ще улесни взаимното представяне на културите на двете страни, включително чрез Дни на българската култура в Корея и Дни на корейската култура в България. Ще способства за взаимодействието между университети, библиотеки, театри, хорове и оркестри. Предвижда също насърчаване на директните контакти между хората и по линия на средствата за масово осведомяване.

Pin It on Pinterest