България

Одобрен е проект на административно споразумение относно проекта „Мрежа от логистични хъбове в Европа и поддръжка на операциите“ в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС

Министерският съвет прие Решение, с което одобрява проект на Административно споразумение между Министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министъра на отбраната на Кралство Испания, Министъра на отбраната на Френската република, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, Министерството на отбраната на Унгария, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на отбраната на Република Словения, Министерството на отбраната на Словашката република и Департамента за национална отбрана на Канада и Канадските въоръжени сили относно проекта „Мрежа от логистични хъбове в Европа и поддръжка на операциите“ в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество на Европейския съюз.

Споразумението урежда участието на Канада в проекта „Мрежа от логистични хъбове в Европа и поддръжка на операциите“, който е инициатива в рамките на Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС, целяща подпомагане и ускоряване процеса на развръщане на въоръжените сили и подобряване на логистичната им поддръжка в операции, мисии и учения. Проектът създава възможност за координация и взаимно подпомагане между страните с логистични ресурси и експертиза.

Решението на Министерския съвет ще способства присъединяването на Канада към проекта, което ще позволи страната да сподели уникален опит и експертиза по отношение на организиране и осигуряване развръщането на сили на своя територия, през Атлантическия океан до Европа, включително в Далечния Север и в цяла Европа. Като член на НАТО и със значителен опит от участие в мисии и операции тя може да допринесе с добри практики и идеи за развитие на мрежата от логистични хъбове и за осигуряване поддръжката на операции на далечни разстояния, както и за задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest