Одобрен е План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта за периода 2020 – 2021 г.

Министерският съвет План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.) за периода 2020 – 2021 г.

Основна част от предвидените дейности в Плана за действие са свързани с влизането в сила от 1 януари 2021 г. на изменения и допълнения в Световния антидопингов кодекс 2021 и международните стандарти към него.

В Плана за действие са заложени дейности по шест от оперативните цели на Стратегията – правно-нормативни промени за контрол и превенция на допинг; по-висока обществена информираност за вредите от употребата на допинг; регулиране на дейността на фитнес-центровете в България; контрол върху съдържанието на продукти, обявявани за хранителни добавки или храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване; международно акредитиране на лабораторията за допингов контрол и научно-изследователска дейност.

Pin It on Pinterest