България

Одобрен е Отчет за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие (2012 – 2030 г.)

Правителството одобри Отчет за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.).

Сред основните акценти в документа е подкрепата за семействата и децата. Данните показват, че през 2022 г. са изплатени месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование за 456 491 деца средно на месец. Над 102 000 души са получили обезщетения за майчинство по Кодекса за социално осигуряване на обща стойност над 554 млн. лв. Еднократна помощ за ученици в първи и осми клас е изплатена на семействата на близо 100 000 деца.

Отчетът за изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие съдържа информация за изпълнените мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на благоприятна среда за отглеждане и възпитание на деца, подобряване на репродуктивното здраве и общото здравословно състояние на населението. Статистиката показва, че през 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 9 008 лв. и нараства с 16.9% спрямо 2021 година. За последните десет години (2013 – 2022 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,9 пъти.

Към 31 декември 2022 г. населението на България е 6 447 710 души. В сравнение с 2021 г. населението на страната е намаляло с 34 774 души.

Отчетът включва и информация за реализирането на мерки за намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението. Документът е разработен в рамките на междуведомствената работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика с участие на широко представителство от страна на държавните институции, Националния статистически институт, Българската академия на науките, социалните партньори, Сдружението на общините в Република България и Българския червен кръст.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest