Одобрен е национален доклад за изпълнение на задълженията по конвенцията за безопасност при управление на отработено гориво

Министерският съвет одобри Седми национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци.

Определен е и съставът на делегацията на България за участие в организационното съвещание и в съвещанието за преглед на националните доклади.

Седмият национален доклад представя актуализирана информация за постигнатия от страната напредък при прилагане на изискванията на Конвенцията за периода след предходната среща за преглед. Докладът не повтаря информацията, представена в Шестия национален доклад, като акцентира върху настъпилите в страната промени в нормативната уредба, националната инфраструктура за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци и състоянието на съоръженията, отчитайки препоръките към страната от шестото съвещание за преглед.

С Решението се определя съставът на делегацията на Република България за участие в съвещанието за преглед на националните доклади по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци.

Pin It on Pinterest