Одобрен е меморандум между България, Албания и РСМ за развитието на Коридор VIII

Кабинетът одобри Меморандум за разбирателство между Република България, Република Албания и Република Северна Македония за сътрудничество в изграждането на инфраструктурата по протежението на Коридор VIII.

Основната цел на стратегическия документ е да потвърди волята и готовността на страните за дългосрочно планиране и координирано развитие на връзката между Адриатическо и Черно море. Акцент е поставен върху инвестиционните проекти с висока добавена стойност за региона и мерките за изграждане на липсващите връзки между трите държави, в това число и проектите на територията на всяка от тях.

Pin It on Pinterest