България

Одобрен е Годишният отчет за 2023 г. на Плана за действие към Националната стратегия за финансова грамотност

Със свое решение Министерският съвет одобри Годишния отчет за 2023 г. за напредъка по изпълнението на мерките, включени в Плана за действие (2021-2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

Отчетът има за цел увеличаване на прозрачността и отчетността при изпълнението на дейностите, включени в Плана, тъй като политиката за финансова грамотност е сред приоритетите на правителствените институции, регулаторните органи и неправителствения сектор. Повишаването на нивото на финансовата грамотност води до по-добро финансово благосъстояние на гражданите, стабилност на финансовия сектор и по-устойчиво управление на малките и средните предприятия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest