Одобрен е докладът с резултатите от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН, проведено в Лисабон

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието на министъра на финансите в неформалното заседание на ЕКОФИН, което се проведе на 21 и 22 май 2021 г. в Лисабон, Португалия.

Министър Асен Василев и неговият екип взеха участие в събитието чрез видеоконферентна връзка.

Министрите и управителите на централни банки обмениха мнения относно бъдещата роля на фискалната и паричната политика. Тема на разговор бяха възможните инструменти за по-добро взаимодействие между финансовия и нефинансовия сектор при последващо оттегляне на мерките за подкрепа. Бъдещето на европейското данъчно облагане, свързано с опазването на околната среда, също беше обект на дискусия.

В рамките на срещата участниците обсъдиха как да бъде постигнато балансирано, приобщаващо и устойчиво възстановяване, при избягване на дълготрайни отрицателни икономически ефекти.

Pin It on Pinterest