Одобрен е докладът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2019 г.

През изминалата календарна година Междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 10 заседания, на които са разгледани 168 заявления на фирми за издаване на документи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Междуведомственият съвет издаде през 2019 г.: 25 едногодишни лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната (ПСО); 65 петгодишни лицензи за износ и внос на ПСО; 63 удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО; 34 удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО; 13 изменения на лицензи за износ и внос на ПСО; 16 изменения на удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО; 4 изменения на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО.

Докладът ще бъде предоставен на Народното събрание.

Pin It on Pinterest