Одобрен е Доклада за дейността на Съвета за административната peфopма през 2021 г.

Министерският съвет одобри Доклада за дейността на Съвета за административната peфopма през 2021 г.

Сред основните взети решения от Съвета през изминалата година е одобряването на: Образец на Доклад за последваща оценка на въздействието; Наръчник за администрацията „Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?’“; Модели на вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация; Създаването на работна група за прозрачност и достъп до информация към съвета.

Pin It on Pinterest