България

Одобрен е доклад за наличието на основен интерес във връзка с реализация на услуга за превоз на отбранителни продукти

Министерският съвет на Република България прие решение за приемане на доклад на мчнистъра на отбраната относно определяне наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, във връзка с реализация на услуга за превоз на отбранителни продукти, придобивани в изпълнение на международни договори, финансирани с национални средстваi по програмата за чуждестранни военни продажби на САIЦ (Foreign Military Sales – FMS).

Превозът на отбранителните продукти, придобивани в изпълнение на такива международни договори ще бъде организиран чрез Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NA ТО Support and Procurement Agency – NSPA), която и в момента извършва услуги за транспорт по програмата FMS за Министервото на отбраната на Република България и други държави-членки на НАТО.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest