Одобрен е доклад с резултати от редовно заседание на ЕКОФИН

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от редовното заседание на ЕКОФИН, което се проведе на 5 октомври 2021 г. в Люксембург.

По време на срещата Европейската комисия представи преглед на пакет Платежоспособност II, приет от ЕК на 22 септември и актуалното състояние във връзка с оценката на плановете за възстановяване и устойчивост, както и следващите стъпки в контекста на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост. Съветът прие Решение за изпълнение, с което одобри оценката на ЕК на плана за възстановяване и устойчивост за Малта.

Министрите обмениха мнения относно натрупания опит от Европейския семестър за 2021 г. и обсъдиха прилагането на инструмента SURE.

Одобрени бяха заключения относно финансирането на климата във връзка с 26-та конференция на ООН по изменението на климата (СОР26), която ще се проведе в Глазгоу в периода 31 октомври – 12 ноември 2021 г.

Pin It on Pinterest