Одобрен е Актуализираният план за действие за дър­жавните концесии за периода 2021 – 2027 г.

Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 година.

Политиката за държавните концесии се определя от Министерския съвет, който одобрява приетите от Координационния съвет по концесиите Национална стратегия за развитие на концесиите и План за действие за държавните концесии, както и техните изменения и допълнения.

Актуализираният план за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 г. е приет от Координационния съвет по концесиите по предложение на заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика и министър на транспорта за промени относно морски плажове, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за включване на проекти за концесии в областта на транспорта и на министъра на младежта и спорта за включване на проект за концесия за спортен обект.

С оглед публичност и прозрачност на държавната политика в областта на концесиите одобреният от Министерския съвет Актуализиран план за действие ще бъде публикуван в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес: https:/7nkr. goveminent.bg/lnformation/GetPage/0b8a8ba6-32ca-43e5-9f61-02e364el8aa3.

Pin It on Pinterest