Очаква се кампанията „Бъди войник“ да продължи след отмяна на извънредното положение

В отговор на запитвания от медии и граждани за информационната кампания „Бъди войник“ за популяризиране на военната професия информираме, че:

Към този момент за 2020 г. е отложено провеждането на информационната кампания „Бъди войник“. След отмяна на извънредното положение и в съответствие с указанията на Националния оперативен щаб за прилагането на мерки за неразпространение на COVID-19, кампанията би трябвало да продължи по допълнително утвърден график със събития.

Изразходвани финансови средства и ефект от кампанията „Бъди войник“ през 2019 г.:

Общата сума на изразходваните финансови средства по информационната кампания „Бъди войник“ за 2019 г. е 323 189 лева. Кампанията бе проведена само с потенциала на Министерството на отбраната, без ангажиране на външни рекламни и други агенции. Няма изразходван финансов ресурс за реклама в печатни, електронни и социални медии.

Кампанията „Бъди войник“ беше финансирана само с бюджетни средства, планирани в основните програми на структурите от администрацията на Министерството на отбраната за 2019 г., структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и видовете въоръжени сили.

Кампанията се проведе в 31 града в страната, като бяха организирани: информационна борса, статичен показ на образци военна техника, оръжие, екипировка и оборудване, динамичен показ на бойни способности и умения, концерти, с участието на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили и представителните духови оркестри. На много места бяха привлечени за участие неправителствени военно-патриотични организации, младежки клубове, танцови състави и др.

В информационните борси участваха военнослужещи и цивилни служители от Сухопътните войски, Военновъздушните и Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Централното военно окръжие, Националната гвардейска част и служба „Военна полиция“. В хода на кампанията се присъединиха и Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, Висшето Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.

Преки и косвени резултати от кампанията „Бъди войник“:
Издигaне имиджа и популяризиране на военната професия сред обществото – над 20 000 граждани посетиха различните събития от кампанията „Бъди войник“.

Повишен интерес у младите хора към професията „военнослужещ“. 32 827 е общият брой на учениците, на които предстои потенциален професионален избор, и които са посетили събития на кампанията през 2019 г., според справка на Централно военно окръжие.

Общият брой на пряко достигнатите граждани в кампанията надвишава 50 000 души.

Повишен брой кандидати в конкурсите за вакантни длъжности. Част от обобщените данни показват, че през 2018 г. кандидатите за войници и матроси са били по-малко от 1 човек за 1 място. През 2019 г. цифрата е двама за 1 място, като за определени длъжности се достига до 5 кандидата за 1 място. Броят на приетите на военна служба през 2019 г. е с около 400 души по-голям от броя на напусналите. Това се дължи и на подобряването на социално-икономическия статус на военнослужещите и последователното повишаване на възнагражденията.

Позитивен ефект има и при третата цел на кампанията, свързана с военно-патриотичното и родолюбиво възпитание и укрепването на връзката общество – армия.

С подробна справка за финансовите средства, проведените мероприятия и участието на видовете въоръжени сили в кампанията „Бъди войник“ през 2019 г. може да се запознаете тук.

Pin It on Pinterest