Обучителен курс за правоприлагащите органи

Обучители са международни експерти в областта на идентифицирането на подправени идентификационни номера на моторни превозни средства и регистрационни табели

Курсът, организиран  и финансиран от Международната организация на криминалната полиция (МОКП) „ИНТЕРПОЛ”, си поставя като основна цел провеждането на специализирано обучение на правоприлагащите органи, както и развитието на нови експерти в областта идентификация и разследване на крадени моторни превозни средства.  Инициативата е в сътрудничество между ИНТЕРПОЛ и заводите производители на МПС.


В курса участват 30 служители от България и правоохранителните органи на съседни държави, а техни обучители са международни експерти в областта на идентифицирането на подправени идентификационни номера на моторни превозни средства и регистрационни табели. Основните дискусионни теми са свързани с: идентификацията на крадени МПС; установяването на подправени/фалшиви регистрационни табели; разследвания в областта на кражби на МПС; подготовка и провеждане на пътни проверки; законодателни решения в сферата на борбата и превенцията срещу престъпления с МПС. В рамките на формата ще се проведат практически упражнения, участниците ще споделят и добри практики.


Идеята е  форматът  да допринесе не само за повишаване на квалификацията на служителите, но и да подобри сътрудничеството в борбата с организирана престъпност.

Pin It on Pinterest