България

Обучение за повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда се провежда в Пловдив

Организатор на обучението, което се провежда в изпълнение на проект по програма „Вътрешни работи” на Норвежки финансов механизъм, е Академията на МВР.

Като своеобразен домакин, днес директорът на областната дирекция на МВР старши комисар Георги Чергов приветства всички участници в тридневния семинар. Учебната програма е подготвена от екип на висшето учебно заведение на МВР с ръководител на проекта ректорът старши комисар доц. д-р Иван Видолов. Включва  теми, свързани с полицейската дейност в мултиетническа среда и легитимното прилагане на полицейски правомощия, а на нея са базирани и разработените четири наръчника, които да подпомогнат служителите при работата им с ромско население: „Създаване на говорни умения и преодоляване на езиковата бариера между полицейските служители и ромското население“, „Човешки права. Законосъобразно прилагане на сила и полицейски правомощия“, „Отговорност на полицейските служители при нарушаване на човешки права“ и „Превенция сред ромското население като жертви на престъпления“.
Заложената цел е повишаване на уменията на правоохранителните органи при разрешаване на проблеми, свързани със сигурността на малцинството, превенция на домашното насилие и трафика на хора в съответствие със стандартите за правата на човека. В рамките на обучението са  планирани дискусии и разглеждане на различни казуси,  които самите служители биха желали да споделят като добър пример от своята практика.

Проектът „Повишаване на капацитета на полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително в ромски общности, и недопускане превишаване на правомощията на полицейските служители“ е насочен към предотвратяване на нарушаването на човешките права от страна на полицейските служители при работа в многоетническа среда с акцент върху ромското население. Предвидено е учебната програма и наръчниците да бъдат представени пред ромската, академичната и съдебната общност, неправителствени организации и полицейски служители на ръководни длъжности на специални семинари и информационни дни на пет локации в страната.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest