Общо събрание на Камарата на следователите

На 17 октомври 2020 г. Kамарата на следователите в България (КСБ) проведе годишно отчетно събрание в гр. Пловдив, на което бе продължен мандата на настоящия председател Петко Петков и членовете на Управителния съвет – Стефан Петров, Мария Павлова, Ясен Тодоров, Владимир Петров, Преслава Петкова и Николай Кръстев.

Гости на събранието бяха заместник-главният прокурор при ВКП Даниела Машева, Борислав Сарафов – директор на Национална следствена служба (НСлС) и заместник – главен прокурор, говорителят на главния прокурор Сийка Милева, членовете на прокурорската колегия на ВСС – Гергана Мутафова, Евгени Диков и Евгени Иванов. Поднесено бе приветствие от името на главния прокурор Иван Гешев, който е предприел и конкретни стъпки за разширяване правомощията по разследване на следователите от НСлС и Следствените отдели в страната.

Отчетена бе дейността на председателя на КСБ за последните три години, резултатите от реализиран проект по Оперативна програма „Добро управление“ и участието на членовете на УС в различните съвети и работни групи към ВСС и Министерство на правосъдието. Директорът на НСлС отчете натовареността на НСлС и Следствените отдели към Окръжните прокуратури, както и други въпроси и проблеми, свързани с дейността на следователите.

Pin It on Pinterest