Община Роман получава държавни имоти във връзка с укрепване на свлачище

По решение на правителството на община Роман се прехвърля собствеността върху два имота – частна държавна собственост, намиращи се в местността „Осоето“, землище на село Струпец.

Имотите са с обща площ 2492 кв. м и попадат в границите на общински обект от първостепенно значение. Ще се използват за укрепване на свлачище на път VRC 1143 /III-103/ Роман – Струпец – граница с община Мездра /III-103/ в участъка от км 6+850 до км 6+900.

Pin It on Pinterest