Община Плевен получава два имота в парк „Кайлъка“

С решение на правителството община Плевен получава безвъзмездно правото за управление на 2 имота – публична държавна собственост, представляващи част от парк „Кайлъка“.

Те са с площ съответно 2400 кв. м. и 2683 кв. м. и ще бъдат използвани като зона за свободно паркиране в града.

Pin It on Pinterest