Обсъдиха перспективите за развитие на сътрудничеството между ЕС и ЧИС

Перспективите за развитие на сътрудничеството между ЕС и ЧИС обсъдиха в София представители на парламентите на държавите от Черноморския регион. Народното събрание е домакин на 54-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС).

По основната тема на Генералната асамблея  „Европейските измерения на Черноморското икономическо сътрудничество – актуално състояние и перспективи на сътрудничеството ЕС-ЧИС“ изказвания направиха ръководителите на националните делегации в ПАЧИС.

Заместник-ръководителят на българската делегация Павел Христов подчерта в изказването си, че е необходимо да се постигне по-високо ниво на взаимодействие между ПАЧИС и Европейския парламент, което да съответства на съвременните обстоятелства. Ние смятаме, че отношенията между двете парламентарни организации следва да бъдат по-интензивни и да достигнат нивото на действено евро-черноморско партньорство, заяви той и добави, че България винаги е заявявала готовността си активно да съдейства за реализирането на тази цел. Според България присъствието на Европейския съюз в Черноморския регион отваря прозорец към нови перспективи и възможности, допълни Павел Христов.

Значителният напредък, постигнат през последните две години в развитието на сътрудничеството между ЧИС и ЕС в области от взаимен интерес, каквито са синият растеж, морската политика, научните изследвания и иновациите в морската област ни задължават да преразгледаме състоянието на парламентарните взаимоотношения, подчерта заместник-ръководителят на българската делегация в ПАЧИС. Безспорно между ЧИС и ЕС съществуват прагматични връзки – от една страна, ЧИС е естествен партньор за ЕС поради своя обхват, институционално развитие и засилваща се ориентация към конкретни проекти с регионално значение, а от друга – ЕС е непосредствен съсед и партньор от възлово значение за ЧИС с изявено присъствие в региона, включващо редица инициативи и проекти, добави той.

България е уверена, че по-тясното сътрудничество между парламентарните асамблеи на ЧИС и ЕС, е от изключително важно значение, заяви Павел Христов. Необходимо е тези отношения да бъдат активизирани в по-широка черноморска рамка, чрез която да се поддържа пространство за парламентарен диалог, засилено партньорство, обмен на опит и знания по различните перспективи за реализирането на общата ни цел – превръщането на Черноморския регион в стабилна, демократична и просперираща област, в притегателен център не само за туризма, но и за инвестициите, посочи той.

В периода 2004 – 2010 г. ПАЧИС прие три препоръки относно Рамката на взаимодействие между ПАЧИС и Европейския парламент, Споразуменията за партньорство и сътрудничество с държавите-членки на ЧИС в контекста на разширяването на Европейския съюз и Засилването на сътрудничеството между ПАЧИС и Европейския парламент, припомни заместник-ръководителят на българската делегация в Асамблеята.  Той подчерта, че оттогава организацията не е разглеждала и приемала нови документи по темата. Това е един много дълъг период, в който липсват прегледи и конкретни стъпки за изпълнението на тези препоръки, който ни кара да анализираме причините, които са ни попречили да го направим, заяви Павел Христов. Действително Европейският парламент е голяма организация, която работи субординирано, но това е факт, с който можем да се съобразим и да намерим подходящото, работещо взаимодействие между нашите комисии, добави той.

В изказванията си повечето от ръководителите на националните делегации посочиха, че темата за сътрудничеството между ЕС и ЧИС е много актуална и дискусията в София е навременна. Доброто сътрудничество с ЕС е от изключителна важност за всяка държава от Черноморския регион, независимо дали тя се стреми към пълноправно членство в ЕС или търси възможности да поддържа интензивни икономически отношения със страните-членки на ЕС, беше подчертано по време на дебата.

Делегатите на 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС приеха препоръка за „Сключване на преференциални търговски споразумения с оглед премахване на двойното данъчно облагане между държавите-членки на ЧИС“. Докладчик по документа беше председателят на Комисията по икономически, търговски, технологически и екологични въпроси и член на българската делегация в Асамблеята Красимир Велчев. В изказването си пред участниците във форума той представи препоръката на ПАЧИС към парламентите и правителствата на държавите-членки на ЧИС.

Pin It on Pinterest