Обявиха свободните работни места в област Силистра

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/2 готвачи, средно образование3 работници, кухня, средно образование1 машинен оператор, металорежещи машини, средно/ техническо образование1 счетоводител, висше образование/ Икономика6 работници, строителство, основно / средно образование1 шлосер-електрозаварчик, средно / Техническо образование1 автомонтьор, средно образование1монтьор, ремонт на машини и оборудване, средно образование2 водопроводчици ( външно водоснабдяване и канализация), средно образование1 шлосер, основно/ средно образование2 техници, телекомуникация,средно образование1 техник, автоматизация, средно / висше Електротехника, електроника и автоматика1 агроном, висше образование2 обслужващи бензиностанция / газостанция, средно образование1 барман, средно образование1 касиер, средно образование1 технолог, моделиране и конструиране на облекло, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло6 шивачи, средно образование / Производствени технологии -текстил, облекло30 лекари, висше образование, Медицина1 фармацевт магистър,висше образование, Фармация2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии19 медицински сестри, висше образование здравни грижи1 началник, смяна, средно образование, компютърна грамотност*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“/“МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ“/ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – в две направления:- За обучение по време на работа2 продавач-консултант, средно образование1 асистент офис, средно образование1 организатор, експедиция/товаро-разтоварна и спедиторска дейност, средно образование- За стажуване1 технически-сътрудник, средно образованиеРаботни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 „Заетост за теб“,на ОП „Развитие на човешките ресурси1 работник, зареждане на рафтове, средно образование1 общ работник, промишлеността, свидетелство за провоуправление на МПС, кат. В1 шлосер, средно образование1 работник, кухня, без изискване1 носач – товарач стоки, без изискване2 дърводелец, мебелист, средно образование1 технически сътрудник, писмено и говоримо немски и английски език1 диспечер, транспортни средства, компютърна грамотност2 готвачи, основно образование5 сервитьори, средно образование, комуникативност1 камериер/ камериерка, средно образование2 сервизни техници, средно техническо образование2 електротехници, поддръжка на сгради, ПК „Електротехник“ или „Електромонтьор“6 общи работници, средно образование2 оператори, център за обаждания, средно образование2 бармани, основно/средно образование3 помощници кухня, средно образование, професионален опит1сладкар, опит, умения за работа в екип6 продавач – консултанти, средно образованиеБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/1 заварчик, свидетелство за правоспособност1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол6 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. „СЕ“, 1 година професионален опит2 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит4 шивачки, основно образование1 общ работник, основно образование2 продавач – консултанти, средно образование5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност „Медицина“7 медицински сестри, висше образование1 акушерка, висше образованиеБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/2 машинни оператори, обработка на метал/метални изделия, средно образование, двусменен режим на работа;2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия, средно образование, трисменен режим на работа;1 шофьор, автобус, шофьорска книжка кат. D;1 медицинска сестра, висше образование, специалност „Медицинска сестра“6 лекар ЦСМП, висше образование, специалност „Медицина“;***за всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не еуточнено, че договорът е безсрочен.

Pin It on Pinterest