Обявиха нов конкурс за заемане на 160 войнишки длъжности във военните формирования на Сухопътните войски

Със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов са обявени 160 (сто и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да подадат до 3 ноември 2020 г. лично писмено заявление до командирите на военните формирования чрез структурите на Централното военно окръжие в страната.

Седемдесет и осем са обявените вакантни войнишки длъжности във военно формирование 34 750 – Карлово. Във военно формирование 24 150 – Стара Загора са обявени 26 вакантни войнишки длъжности, а в гарнизон Ямбол – 14. По 8 са обявените вакантни войнишки длъжности във военни формирования 28 610 – София, 24 490 – Асеновград и 42 600 – Мусачево. Във военно формирование 52 740 – Хасково са обявени 7 вакантни войнишки длъжности, във военно формирование 44 220 – Пловдив – 6, и във военно формирование 54 060 – Шумен – 5. Търсят се механици, сапьори, шофьори, химици, готвачи, радиотелефонисти, радиотелеграфисти, стрелци, мерачи и др.

Конкурсът ще се проведе по график в периода 17 – 24 февруари 2021 г. Той включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване. Изпитът по физическа подготовка ще се проведе чрез определяне на качествата на кандидатите за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане „Совалка” 10х10 метра) и издръжливост (крос 1000 метра). Тестът за проверка на общата култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути.

Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, необходимите документи и критериите за подбор са посочени в обявата, публикувана на 12 октомври 2020 г. в интернет страницата на Министерството на отбраната, рубрики „Документи“ – „Обяви и конкурси“.

Кандидатите за участие в конкурса могат да получат допълнителна информация освен на посочените в обявата телефони и на телефона на националната кампания „Бъди войник“: 0700 20 407.

Pin It on Pinterest