Обявен е конкурс за заемане на 155 вакантни войнишки длъжности във военните формирования на Сухопътните войски

Със заповед на министъра на отбраната Георги Панайотов са обявени 155 (сто петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски на лица, завършили граждански средни или висши училища.

В гарнизон Стара Загора обявените войнишки длъжности са 35, в гарнизон Ямбол – 14, във военно формирование 52 740 – Хасково – 6. Осемдесет са обявените вакантни войнишки длъжности в 61-а механизирана бригада-Карлово, а в 4-и артилерийски полк-Асеновград и във военно формирование 42 600 – Мусачево са обявени по 10 места. Обявените длъжности са за радиотелеграфисти, шофьори, зенитчици, автоматчици, механик-водачи, сапьори, химици, помощник-готвачи, артилеристи.

Кандидатите за военна служба трябва да подадат лично до 18 август 2021 г. писмено заявление до командирите на съответните формирования чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО). До 18 ноември 2021 г., тези от тях, които са допуснатите до конкурса, ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване. Конкурсът ще се проведе от 24 ноември до 1 декември 2021 г. по график в съответните военни формирования. Той включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване. Изпитът по физическа подготовка ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане „Совалка” 10х10 метра) и издръжливост (крос 1000 метра) по нормативи, определени в „Единен армейски тест“ за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути.

Кандидатите могат да се запознаят с условията, на които трябва да отговарят, и с необходимите документи за конкурса в обявата, публикувана на 2 юли 2021 г. в интернет страницата на Министерството на отбраната в рубриките „Най-новото в сайта“ и „Документи“ – „Обяви“. В нея са посочени и телефони за контакт за допълнителна информация за конкурса.

Pin It on Pinterest