Обмен на мнения с посланиците на Белгия, Египет, Аржентина, Бразилия, Куба, Индия, Индонезия, Молдова, Мароко, Република Корея

По покана на заместник-министъра на външните работи Румен Александров на среща в МВнР бе проведен обмен на мнения с посланиците на Белгия, Египет, Аржентина, Бразилия, Куба, Индия, Индонезия, Молдова, Мароко, Република Корея, акредитирани в България и в други съседни държави, включително Република Северна Македония.

По време на разговора на 3 юни 2021 г. бяха обсъдени редица актуални въпроси, касаещи регионалните отношения в Югоизточна Европа, както и позициите, които България заема като държава-членка на ЕС в своето съседство и по политиката на разширяване на ЕС. Споделена бе оценката за осъществения ползотворен обмен, както и интересът от последващи дискусии в този формат.

Pin It on Pinterest