България

Облекчава се процедурата за изпращане на преподаватели по български език в чуждестранни висши училища

Процедурата за изпращане на преподаватели по български език в чуждестранни висши училища ще бъде облекчена, реши правителството.

Целта е да се създадат условия за още по-ефективно изпълнение на политиката по засилване, популяризиране и укрепване на чуждестранната българистика.

Разширява се обхватът на потенциалните кандидати, като се допуска участието в конкурси не само на преподаватели, заемащи академични длъжности, но и на тези на преподавателски позиции съгласно Закона за висшето образование. Намалява се преподавателският стаж, необходим на кандидатите, и се дава възможност за признаване на учебната им натовареност по време на командировката за академичното им развитие в България.

Правомощия да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища вече ще имат и държавните висши училища, в които се преподава български език, без да имат акредитация в това професионално направление. Срокът за командироване ще се обвързва пряко с резултатите от работата зад граница за всяка учебна година.

Очакванията са промените да имат положителен ефект върху имиджа на българските лекторати в чуждестранните висши училища и да допринесат за повишаване на качеството на преподаването и интереса на чуждите студенти към българския език, литература и култура.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest