НС създаде Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром експорт“

Народното събрание създаде Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“.

Решението беше прието единодушно с 202 гласа „за“.

Временната комисия е предвидено да разгледа и анализира документите, свързани с установяването на съдържанието, страните и предмета на приетите и подписани документи от страна на „Булгаргаз“, БЕХ, Министерството на енергетиката и Министерския съвет относно спирането на газовите доставки и избора на алтернативни доставчици.

Народното събрание реши в комисията да има по двама народни представители от всяка парламентарна група. За председател беше избран Даниел Митов от ПГ на ГЕРБ-СДС.

По-рано Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество. Те предвиждат Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да стопанисва конфискувано и обезпечено имущество и по производства в други държави членки на ЕС. С измененията се въвеждат изисквания на еврорегламент в областта на взаимното признаване на актове по наказателноправни въпроси. Целта му е да се улесни трансграничното възстановяване на активи, както и да ускори и опрости обезпечаването и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност в ЕС.

Парламентът ратифицира договора за изменение на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA), който предвижда за сметка на останали неизразходвани средства след възлагане на всички поръчки по отделните линии да се придобият още три ракети Sidewinder AIM 9Х Block II, контейнер и резервни части за тях.

Народното събрание прие на първо четене законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на морската патрулна авиация, подписано в София на 19 август 2021 г. и в Атина на 17 ноември 2021 г. Целта е да се определят основните принципи, условия и процедури за осигуряване на поддръжка на територията на приемащата страна (България) на гръцко военно формирование за изпълняване на мисии на морска патрулна авиация, свързана с прилагане мерките на НАТО за адаптирано предно присъствие, се посочва в мотивите на законопроекта.

Pin It on Pinterest