България

НС прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които предвиждат увеличение на заплатите на военнослужещите от следващата година

Единодушно Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които предвиждат увеличение на заплатите на военнослужещите от следващата година.

Измененията регламентират, че военнослужещите ще имат право на основно месечно възнаграждение, състоящо се от възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и такова за присвоеното им военно звание.

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност да се определя ежегодно въз основа на средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данните на Националния статистически институт, реши Народното събрание. Промените предвиждат основното месечно възнаграждение на военнослужещите да се увеличава с коефициент спрямо базата – за офицери не по-малко от 1,2, а за офицерски кандидати, сержанти и войници – не по-малко от 1,0.

Парламентът прие, че базата за определяне размера на основната месечна заплата за най-ниската длъжност на цивилните служители е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година. За тези длъжности основната месечна заплата ще се увеличава с коефициент спрямо образованието – за висше образование не по-малко от 0,8, до средно образование включително не по-малко от 0,6.

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с който се отменя алтернативният данък за доходи от събиране на диворастящи гъби и плодове, включително и на лечебни растения. В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че този вид стопанска дейност засяга близо 30 000 регистрирани лица, за които данъкът се явява непосилен и явно несправедлив. Алтернативният данък е дължим преди реализиране на продукцията и е силно зависим от климатични условия, се отбелязва в документа.

Парламентът прие единодушно на първо четене промени в Закона за хазарта, с които се забранява рекламата на хазартни игри в медиите. Промените са внесени от Теменужка Петкова (ГЕРБ-СДС) и Йордан Цонев (ДПС) и бяха подкрепени от 186 народни представители от всички парламентарни групи. С измененията се забранява рекламата на хазартни игри в радио- и телевизионни програми, в печатни произведения и електронни медии, включително електронни сайтове, както и на обществени места, включително фасади на сгради. Разрешава се реклама по билбордове и то далеч от училища, върху фасада на обект за организиране на хазартни игри, върху спортна екипировка, спортни съоръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни федерации, клубове и сдружения и организации.

Законопроектът предвижда забрана за достъп до интернет страници, чрез които се организира незаконен хазарт и плащания към такива страници. Предвидено е още хазартни зали да има само в населени места с над 5000 жители, като се предлага тази разпоредба да влезе в сила след три години. С измененията се въвеждат повишени изисквания за наличие на инвестиции от страна на организаторите на игри с игрални автомати.

Предвидено е 50 на сто от вноската на хазартните оператори за социална отговорност да бъде за Министерството на здравеопазването, като парите ще се използват за лечение на зависимости от хазарт.

В началото на пленарното заседание парламентът прекрати пълномощията на Драгомир Драганов от ГЕРБ-СДС като народен представител по негово желание. На негово място клетва положи Богдан Донев.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest