НС прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2021 г.

Народното събрание прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2021 г.

Тя предвижда с 2,5 млрд. лева повече приходи и 2,3 млрд. лева повече за разходи, основно за мерки във връзка с COVID кризата.

По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други са предвидени 1 699 399,2 хил. лв. Средствата ще бъдат разходвани въз основа на акт на Министерския съвет.

С промените в държавния бюджет се предвижда Министерството на труда и социалната политика да може да използва допълнително до 214 600 хил. лв. за разходи за месечна финансова подкрепа за пенсионери с доход от пенсия до линията на бедност, за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст, за целеви помощи за отопление, за разходи по механизма лична помощ и за допълнителни възнаграждения за работа в рискови условия на служители от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главна инспекция по труда.

До 224 035,6 хил. лв ще може да използва допълнително Министерството на здравеопазването за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19, за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица, за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 и за създаване на резерв от лекарствени продукти в лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти.

До 100 000 хил. лв. ще могат да използват Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разплащане на текущ ремонт и за поддръжка на републиканската пътна мрежа и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – за предоставяне на безвъзмездни средства на въздушните превозвачи с оперативен лиценз на въздушен превозвач и за подпомагане на автобусните превозвачи.

С промените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се отпускат допълнителни средства от 440 000 хил. лв. за разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост. 70 000 хил. лв. ще бъдат предоставени на Държавен фонд „Земеделие“ за подпомагане на земеделските производители, а 15 000 хил. лв. са отделени за Министерството на земеделието, храните и горите за преодоляване на последиците от градушки.

Pin It on Pinterest