България

НС прие на първо четене, че назначеният за служебен премиер ползва неплатен отпуск от досегашната си длъжност

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за Българската народна банка (БНБ).

С промените се регламентира, че при назначаване за служебен премиер на управителя или подуправител на БНБ, омбудсмана или заместника му, председателя и заместник-председателя на Сметната палата, те могат да ползват неплатен отпуск от досегашната си длъжност. Законопроектът, внесен от ГЕРБ-СДС и ДПС, беше подкрепен от 137 народни представители, а 54 бяха „против“.

Според приетите промени в Конституцията през декември 2023 г. за служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

С промените в Закона за Българската народна банка се цели управителят и подуправителите на БНБ да имат възможност да извършват и друга дейност, освен преподавателска или като членове на органите на дружества, в които БНБ има участие , или на международни организации във връзка с дейността ѝ само когато са назначени за служебен министър-председател. В случай че някой от тях бъде назначен за служебен министър-председател, същите ще имат възможност да ползват неплатен годишен отпуск за периода, в който са назначени, като след освобождаването им продължават мандата, за който са избрани. Предвижда се и омбудсманът, заместник-омбудсманът, председателят, заместник-председателят на Сметната палата да имат възможност да заемат платена длъжност, само когато са назначени за служебен министър-председател. В случай че те бъдат назначени за служебен премиер, същите ще имат възможност да ползват неплатен годишен отпуск за периода, в който са назначени, като след освобождаването им продължават мандата, за който са избрани.

Народното събрание възложи на министъра на енергетиката да не разпределя дивидент от печалбата на „Българския енергиен холдинг” ЕАД за финансовата 2023 г. Предвижда се министърът на енергетиката, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на БЕХ, да не разпределя дивидент от печалбата на БЕХ в размер на 425 млн. лв., представляващ разликата между 1,225 млн. лв. – печалба по годишния финансов отчет за 2023 г. след данъчното облагане и внесения дивидент от коригирано разпореждане на Министерския съвет за 2023 г. Вносители на проекта на решение са народните представители от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова, Жечо Станков, Мария Белова.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest