Няма превишение на нормите по показателите за качеството на въздуха в района на Дупница

Няма превишение на нормите по показателите за качеството на атмосферния въздух в района на Дупница.

Това сочат измерванията от мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) от 8 часа днес.

Отчетената средноденонощна концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух е 46 микрограма на куб. м при регламентирана средноденонощна норма от 50 микрограма на куб. м.

Според предписанието на РИОСВ-София за изследване на качеството на атмосферния въздух в района на Дупница в продължение на три денонощия, мобилната автоматична станция на ИАОС ще продължи да измерва на място до 0:00 часа на на 27.07.2021 г.

Pin It on Pinterest