България

НПСС отличи най-добрите студенти в България на официална церемония

На официална церемония на ХVII-тото издание на Националния приз „Студент на годината 2023“ Националното представителство на студентските съветиотличи най-успешните студенти на България.

Събитието се проведе под патронажа на акад. Николай Денков – Министър-председател на Република България на 01 март /петък/ 2024 година от 18:00 часа в Аула „Максима“ на Университет за национално и световно стопанство.

Жури в състав от водещи експерти в различните сфери определиха в 15 категории призьорите, които имат доказани постижения на национално и международно ниво в научната, културната, спортната и други области, свързани с образователния процес.

Жури на Национален приз – „Студент на годината 2023г.“:

• Ангел Стойков – Национално представителство на студентските съвети;

• д-р Даниел Парушев – Национално представителство на студентските съвети;

• д-р Никола Танаков – Национален студентски дом;

• Александра Бойчева – Министерство на образованието и науката;

• Диана Александрова – Министерство на младежта и спорта;

• Екатерина Попова – Министерство на електронното управление;

• Станимир Бояджиев – Министерство на труда и социалната политика;

• Николай Карамихов – Министерство на иновациите и растежа;

• Тихомира Пелинкова – Министерство на икономиката и индустрията;

• д-р Николай Узунов – Министерство на земеделието и храните;

• д-р Любомир Талев – Министерство на правосъдието;

• подполк. Валентин Георгиев – Министерство на отбраната;

• доц. д-р Щерьо Ножаров – Българска стопанска камара;

• Марио Нинов – КТ Подкрепа;

• проф. Цветана Стоянова – Университет за национално и световно стопанство;

• проф. Мария Славова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

• Захари Неделчев – Сименс ЕООД;

• Гергана Шумкова – Банка ДСК АД;

• Станислава Стефанова – Банка ДСК АД;

Партньори на събитието бяха Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Euronews, Банка ДСК, Национален музикален театър „Стефан Македонски“, Аптеки 36.6, Фитнес център “33”, Старт ъп платформата “Ксиро”, “Сименс България” ЕООД, Университет за национално и световно стопанство, Студентски съвет на Нов български университет, „Студентски столове и общежития“ ЕАД. 

Официални гости на събитието бяха:

• акад. Николай Денков – министър-председател на Република България;

• Васил Терзиев – кмет на Столична община;

• проф. Галин Цоков – министър на образованието и науката;

• Кирил Вътев – министър на земеделието и храните;

• Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа;

• Александър Йоловски – министър на електронното управление;

• Юлиян Попов – министър на околната среда и водите;

• Ивелина Дундакова – зам.-министър на вътрешните работи;

• Ивайло Шотев  зам.-министър на икономиката и индустрията;

• полк. Милен Илиев – началник на отдел „Образование и квалификация“ в Министерство на отбраната;

• Станимир Бояджиев – парламентарен секретар на Министъра на труда и социалната политика;

• акад. Лъчезар Трайков – председател на Съвета на ректорите на висшите училища;

• д-р Даниел Парушев – председател на НПСС в мандат 2020-2024 година;

• доц. Даниел Йорданов – председател на НПСС в мандат 2006 -2008 година;

• Цветослав Димов – главен финансов директор и ръководител Направление „Стратегия, финанси и управление на данните“;

• Румяна Парушева – ръководител на отдел „Комуникации“ на Сименс България;

• Мирела Димитрова – мениджър на верига Аптеки 36.6” и други.

НПСС взе решение да награди със специална награда за принос в развитието на националните студентски политики и изграждане имиджа на НПСС акад. Лъчезар Трайков – председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България.

По време на церемонията беше награден с почетно отличие и д-р Даниел Парушев – председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България в мандат 2020 – 2024 година. Отличието беше връчено от ректорът на УНСС – проф. Димитър Димитров, който сподели с присъствията успехите на д-р Парушев в двата му мандата като председател на националната студентска организация. 

Националният приз „Студент на годината“ има мисията да популяризира, отличава и поощрява постиженията на българските студенти от всички области на висшето образование пред обществеността. Той се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България и до днес продължава да отличава най-изявените студенти в страната, които показват, че с упоритост и желание може да се постигне много.

Повече информация за всички номинирани и победители в категориите по ред на класиране може да видите във визитките по-долу.

Призьорите и номинираните в конкурса са:

Големият победител – Студент на годината – Трифон Попов 

Трифон Попов е студент в пети курс в специалност „Медицина“. Успехът му от следването е отличен 6,00. Трифон Попов владее немски и английски език. Носител е на студентска награда „проф. д-р Асен Златаров” за високи постижения в овладяването на медицинската наука и активно участие в научната и изследователската дейност. Стипендиант е на фондация „Еврика“ за постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов. Активно се занимава с научни изследвания и проекти под ръководството на представители от Българската академия на науките и преподаватели от Медицински университет – София. Участва в множество национални и международни конгреси, печелейки призови места. Едно от най-отличителните е участието му в шестияInternational Medical Interdisciplinary Congress в Полша, където печели първо място. Oсвен активната научноизследователска дейност, Трифон Попов показва завидни умения и в организационната дейност, като част от Асоциацията на студентите по медицина – София и зам.-председател на Българската неврологична студентска асоциация.

Категория „Педагогически науки

Първа награда: Петър Камбурски

Студент, IV курс, в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика“. Успех 6,00. Владее английски, френски и руски. Участвал е в научноизследователски проект „Уникалните професионални гимназии“. Член е на Факултетния съвет на Факултета по педагогика към Софийския университет. Автор е на статията „Творчеството на Анета Дучева (Сравнителен анализ на книгата „Тони-Пони“ и приказката „Тото“)“. Създава поредица от три статии за фолклорната приказка „Пепеляшка“. Печели наградата „Студент на годината“ на СУ „Св. Климент Охридски“ в категория „Педагогически науки“. Участва с разработка в 13-ти Теоретичен семинар на катедра „История на педагогиката и управление на образованието“към СУ „Св. Климент Охридски“. Печели 2-ро място в конкурс за студентско есе на тема „Моята специалност“. Участва с авторска статия „Уникалните професионални училища в Пловдив“ в научен форум „Методология на педагогическите изследвания ‑ класически и съвременнитенденции“. Взима участие в изследователски проект, финансиран от Научноизследователския сектор при СУ „Св. Климент Охридски“, на тема „Уникалните професионални училища в България ‑ част 2“. Участва с есе на тема „Засвободата“ във форум „От младите хора с поглед къмбъдещето“, организиран по повод патронния празник наФакултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Номинирани в категорията:

Дарина Чимева

Студент, IV курс, в Национална спортна академия „Васил Левски“, специалност „Педагогика“. Успех 5,80. Владее английски и немски език. Участва в инициативи по адаптиран баскетбол, където работи с хора със специални образователни потребности. Част е от Спортен клуб „Обединен спорт за всички“ като доброволец и партньор. С отбора ѝ саевропейски шампиони в Европейското първенство пообединен баскетбол в Италия и световни вицешампиони вСветовните игри Спешъл Олимпикс 2023 г. в Берлин. Водиизвънкласни занимания по баскетбол в различни училища. Тяе ски инструктор към учебната планинска база на НСА„Васил Левски“.

Денис Асенов

Студент, IV курс, в Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Педагогика“. Успех 5,29. Владее английски език. Взима участие в проект E-DYS-LEARN организиран от Асоциация Дислексия България. Печели първо място на Националната научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Носител е на наградата „Best Paper“ Crystal Prize 23 с доклад на тема: „Формиране на интердисциплинарни връзки между устойчивостта и STEM чрез интегриране на 3D инструменти в началното училище“.

Категория Хуманитарни науки 

Първа награда: Антонина Лозанова

Студент, магистър, в Университет за национално и световно стопанство, специалност „Връзки с обществеността“. Успех 5,83. Владее английски език. Тя е първият българин, носител на престижната награда за млад обещаващ журналист „Megalizzi-Niedzielski“, която се връчва от Европейската комисия. Селектирана е за участие в обучителната програма на Европейската комисия за талантливи млади журналисти „Youth4Regions“ по време на Европейската седмица на регионите и градовете през октомври 2023 г. Част е от селекцията на Forbes Bulgaria „30 under 30“ в направление „Медии, изкуство и култура“. Стипендиант е към медийната програма на Фондация „Конрад Аденауер“. Работи като кореспондент на Българската телеграфна агенция за град Видин. Активно участва в различни доброволчески и благотворителни дейности, както и в събития, които целят борба с дезинформацията, прозрачност на медийната собственост и спазването на журналистическата етика. Участва в редица международни конференции, лекции и програми в областта на журналистиката. 

Номинирани в категорията:

Александър Димитров

Студент, IV курс, в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. Успех 6,00. Владее английски и немски език. Публикационната и научната си дейност развива в областта на литературата, езикознанието и психологията. Стипендиант е на Фондация „Блага Димитрова“. Участва в национални и международни проекти и конференции. Има активна публикационна и творческа дейност. Автор е на множество публикации и художествена литература.

Мария Пеловска 

Студент, III курс, в Нов български университет, специалност „Международна политика на френски език“. Успех 5,68. Владее френски, английски и руски език. Стипендиант е на фонд „Антоний Гълъбов“ към департамент „Политически науки“ в Нов български университет. Участва в изследователския екип и Етичния борд по проект „ConnectBG”: „Свързаност и солидарност с България на мобилните български граждани в ЕС: ценности, иновации, активизъм“. Част е от екипа на пътуващ семинар към школа „Политики и иновации за градовете“ в партньорство с университет Констанц, Германия. Взема активно участие в семинари и проекти в национален и международен план. Има интереси в областта на политологията и участва в медийни интервюта на политическа тематика.

Категория Стопански науки

Първа награда: Жак Семизов

Студент, IV курс, в Икономически университет – Варна, специалност ,,Счетоводство и одит“. Успех 6,00. Владее aнглийски, руски и немски език. Жак Семизов е лауреат в националния студентски конкурс за стипендия „Буров“. Заема първо място в деветнадесетия национален конкурс „Млад икономист“, организиран от Съюза на икономистите в България. Победител е в конкурса „Годишни поименни студентски награди“ в област „Социални, стопански и правни науки“, организирани от Община Варна. Победител е в конкурса „Студент на годината“ към Икономически университет – гр. Варна. Класиран е на второ място в Националния конкурс „Талант на годината“ в категория „Счетоводство и одит“, организиран от TO THE TOP AGENCY. Получава грамота за принос за утвърждаване на авторитета на Икономически университет – Варна, като престижна образователна и научна институция. Участва вредица конференции, кръгли маси и конкурси с икономически разработки и получава сертификати и грамоти за отлично представяне.

Номинирани в категорията:

Ивелина Петкова 

Студент, III курс, в Университет за национално и световно стопанство, специалност “Международни икономически отношения”. Успех 5,93. Владее английски и руски език. Стипендиант е на Discordia АД за 2023 г. Участва в научни конференции и извънаудиторни инициативи. Отличена е в конкурс, организиран от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ към Университета за национално и световно стопанство. Освен в областта на икономиката има  интереси в сферата на информационните технологии.

Никола Стоичков 

Студент, III курс, в Нов български университет, специалност „Финанси“. Успех 5,78. Владее английски, френски и италиански език. Участник е в менторската програма „Mentor the Young“. Взема участие в два семинара по програма ЕРУА, като по време на втория печели първо място в конкурса „The first student essay competition „Literanomics: what can poetry teach us about the economy?“. Класиран е на трето място в Националния конкурс „Талант на годината“ в категория „Финанси“ организиран от TO THE TOP AGENCY. Разработва проекти за социалното предприемачество, кръгова икономика и устойчиво развитие. Участва активно в различни доброволчески и социални дейности и проекти. Има интереси в областта на информационните технологии и програмирането. Участва в множество обмени по програма „Еразъм+“.

Категория Правни науки

Първа награда: Йоанна Ченалова

Студент, IV курс, в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Успех 6,00. Владее английски и немски език. Участва в международен семинар, организиран от Фулбрайт, на тема „Стратегии за подобряване на демокрацията и правовата държава: национални и международни перспективи“. С отбора ѝ се класират зафинала на седмото издание на All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition вЛюбляна, Словения, завоювайки второ място в цялостнотокласиране. Била е директор към ресор „Академични дейности“ в ЕЛСА България. Автор е на два казуса за национални състезания, свързани с правата на човека. Редактор и коректор е на списание „Теми за броя“. Била е част от групата ръководила Legal Research Group между няколко държави, както и от екипа, който разпространява състезанието за есе Cerha Hempel. Участвала е като организатор на националните кръгове на най-голямото състезание по международно публично право в света – Джесъп. Наградена е с плакет от Министъра на правосъдието на церемония по повод отличието на СУ в световното класиране по успехи в международни състезания по право. Била е част от отбора на СУ, който завоюва шесто място в състезанието Helga Pedersen – най-голямото състезание по права на човека. Треньор е на отбора на СУ в състезанието по международно публично право Телдърс. Била е стажант в Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург“ на Министерство на правосъдието. Участва в лятното училище за правата на човека, организирано от СУ „Св. Климент Охридски“. Част е от отбора на СУ в едно от най-престижните състезания по право на ЕС – CEEMC. 

Номинирани в категорията:

Мила Петрова

Студент, V курс, във Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“, специалност „Право“. Успех 6,00. Владее френски и английски език. Носител е на Годишна поименна награда на Община Варна за студенти от варненските висши училища за постигнати високи резултати в направление „Правни науки“. Член е на Студентски съвет при Варненския свободен университет „Черноризец храбър“. Капитан е на университетския отбор по гражданско и търговско право. Участва в различни форуми и състезания. Има призови места в национални конкурси, университетски олимпиади и програми. Участва в организирането и провеждането на събития и научни форуми на Юридическия факултет във ВСУ. Провела е учебна практика в Община Варна, учебна практика в Окръжен съд – Варна и учебен стаж в кантора на Частен съдебен изпълнител в град Варна.

Линда Бонева

Студент, IV курс, в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“. Успех 5,89. Участва в различни юридически състезания. Печели първо място на състезанието ,,Moot court competition“, както и 3-то място на ,,Междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско право“. Отличена е като изявен студент на Юридическия факултет към ПУ,,Паисий Хилендарски“. Заема позицията вицепрезидент ,,Семинари и конференции“ в Националната асоциация на студентите юристи ,,ЕЛСА- България“. Тренира академично гребане, като през 2023 г. на Републиканското първенство (Държавен отборен шампионат) печели три първи места.

Категория Природни науки, математика и информатика

Първа награда: Кристиян Колев

Студент, IV курс, в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Софтуерно инженерство“. Успех 6,00. Владее английски език. Взема участие в SusTrainable-23. Участва в организациония комитет на две международни научни конференции: International Scientific Conference Informatics, Mathematics, Education and Their Applications (IMEA’22), проведена в периода 23-25 Ноември 2022 г. и International Scientific Conference Informatics, Mathematics, Education and Their Applications (IMEA’23) 29 ноември – 1 декември 2023 г. През изминалата година спомага за изнасянето на четири доклада в международни научни конференции и е съавтор на пет научни публикации, от които четири са индексирани в международната база данни Scopus.  Част е от работна група по научен проект МУПД23-ФМИ-009 „Развитие на информационните и комуникационни технологии чрез нови изследвания и технологични решения“.

Номинирани в категорията:

Тонислав Троев

Студент, IV курс, в Шуменски университет ,,Епископ Константин Преславски“, специалност „Компютърна информатика“. Успех 6,00. Владее Английски език. Печели „Младежка награда“ от ежегодния конкурс на БАИТ,  първо място от СофтУниада 2023 в категорията „Софтуерни проекти и първото издание на състезанието „Алгоритмика“. Капитан е на отбора по програмиране и при участието на XXXV Републиканска университетска олимпиада по програмиране. Носител е на стипендия „Джон Атанасов“ и почетното отличие на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за „Постижения в науката“.

Чийдем Хюсеин 

Студент, магистър в Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност „Химично и екологично инженерство на английски език“. Успех 5,59. Владее английски и турски език. Чийдем Хюсеин е съавтор на научните статии „ Nitrate detection on Pd-Cu modified carbon screen printed electrodes” и “Galvanostatic copper deposition on nanostructured carbon screen printed electrodes”, които биват публикувани в престижно международно списание – J. Electroanalytical Chemistry. Член е в International Society of Electrochemistry (ISE). Заема позицията на химик в Института по Физикохимия към БАН.

Категория Технически науки 

Първа награда: Пресияна Димитрова

Студент, IV курс, в Технически университет – Варна, специалност  „Софтуерни и интернет технологии“. Успех 5,00. Владее английски и немски език. Пресияна Димитрова е единствен представител за България в „REGINNA 4.0 First Summer School: Deep Tech training with impact on entrepreneurship and innovation“. Взема участие в международните проекти „BOOSTalent“ и „HEI-CloudEARTHi“. Получава отличие за високи постижения, разработка или приложение на проект в полза на обществото, с което печели второ място. Участва в инициативата „Go international!“ в Технически университет – Варна. Успешно завършва курсове на теми: „Legal aspects relevant to starting your business” – „HEI-CloudEARTHi“, “Управление на времето” – Campster, “Асертивна комуникация” – Campster,  AI-aided Methods for Multiscale Exergy Analysis of Large Complex Systems”, „Career in startup – is it for me?” – „HEI-CloudEARTHi“, Oracle Academy – Database Programming with PL/SQL.Номинирани в категорията:

Анна Пенчева 

Студент, II курс, в Минно-геоложки университет ,,Св. Иван Рилски“, специалност  „: Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси“. Успех 6,00. Владее английски език. Носител е на наградата „Студент на годината“ на МГУ „Св. Иван Рилски“. Взема участие в Софийския фестивал на науката през 2023 година. Стипендиант е към фондация “BCause” за четвърта година. Член е на Българското геоложко дружество. Участва в утвърждаването на МГУ към световното Общество на икономическите геолози (SEG).

Виктор Иванов 

Студент, II курс, в Технически университет – Варна, специалност  „Изкуствен интелект“. Успех 5,38.  Владее английски, руски и испански език. Pавършва успешно Google – „Google UX Design Professional Specialization“ и „Националната младежка академия“. Взима участие в множество хакатони и състезания, завършвайки на призови места. Получава диплом за най-добра фотография в международния фестивал за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“.

Категория Аграрни науки и ветеринарна медицина

Първа награда: Благовеста Славчева

Студент, V курс, в Тракийски университет – Стара Загора, специалност „Ветеринарна медицина“. Успех 6,00. Владее aнглийски и немски език. Участва в написването на научна статия на тема а VETERINARY LEGISLATION AND GENERAL REQUIREMENTS TARGETING INSECTS AS FOOD в Trakia Journal of Sciences. Взема участие в множество конференции, от които по-изявени са: „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“; ,,Продоволствената сигурност в съвременното общество’’; ,,One health’’; „V Ветеринарен паразитологичен форум“; „International Saker Falcon Conference“; „IV Конгрес на Българския ветеринарен съюз“. Стипендиант на ,,Сами-М’’. Подпомага и съдейства в доброволчески организации.

Номинирани в категорията:

Цветомир Коев 

Студент, IV курс, в Аграрен университет – Пловдив, специалност „Агрономство-полевъдство“. Успех 6,00. Владее английски, руски и италиански език. Участва в проекти на тема „ Смесимост на препаратите за растителна защита и продукти за биостимулантно действие при зимни житни култури“. Част е от екипа работещ върху проект „Хербитур“. Стипендиант е на Национална асоциация на зърнопроизводителите.

Стефан Янев 

Студент, IV курс, в Аграрен университет – Пловдив, специалност „Растителна защита“. Успех 6,00. Владее английски, руски, румънски и полски език. Участва в множество  международни изложения част от които са: „Salon International de l’Agriculture 2023″ (Международен салон на агрокултурата 2023 – Париж); „Международният бюфет“; „AGRO 4.0 Поглед в бъдещето“; „Оценка на френски вина“;  „АГРА- търговска арена на агро-бизнеса в югоизточна Европа“. Част е от екипа работещ върху проект „Хербитур“.

Категория Здравеопазване

Първа награда: Любомир Гайдарски

Студент, VI курс, в  Медицински университет – София, специалност „Медицина”. Успех 6,00. Владее английски и немски език. Демонстратор е към Катедрата по „Анатомия, хистология и ембриология“. Участва в редица международни и национални конгреси и конкурси в сферата на медицинските науки, където печели призови места. Носител е на стипендия към Фондация „Еврика” за биология и медицина на името на акад. Методи Попов. Стипендиант е на Българския лекарски съюз за 2022- 2023 година. Любомир Гайдарски е автор на 15 публикации в международно признати издания, повечето от които са с висок Импакт фактор. Участва в научни разработки със световноизвестни изследователи от САЩ и Европа.

Номинирани в категорията:

Александър Митев

Студент, V курс, в  Медицински университет – Пловдив, специалност „Фармация”. Успех 5,89. Владее английски език. Участва в редица национални и международни конгреси в сферата на фармацевтичните науки. Членува в Европейската Фармацевтична студентската асоциация, където подпомага развитието на студентите по фармация в цяла Европа. Координатор е и на младежкият съвет към УНИЦЕФ България.

Мелани Пиргова

Студент, VI курс, в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна / Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, специалност „Военен лекар”. Успех 5,28. Владее английски и немски език. Участвала е в редица международни конгреси в сферата на медицинските науки, като разработките ѝ са тясно насочени къммедицинските нужди на космическите туристи по време насуборбитални и космически полети. През 2023 г. ставаръководител на екипа “SpaceDoctors”, с който печелипрестижна награда на Европейската космическа агенция. Членува в студентски организации, където помага заразвитието и просперирането на студентската общност.

Категория „Спорт”

Първа награда: Ивет Горанова

Студент, IV курс, в Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“- Свищов, специалност  „Икономика на търговията“. Завоюва 1-во място на Рейтингов турнир по карате от Серия А, проведен в Ларнака, Кипър. Печели 2-ро място на Световното първенство по карате в Будапеща. През юни месец участва на Европейски Олимпийски игри в Полша и завоюва престижното 2-ро място. Участва в редица благотворителни кампании като „Билярд с кауза“, Клуб Плевен Центрум – „чист въздух за нашите деца“. Отличена е с награда от Министерството на младежта и спорта за участие в доброволчески каузи. Носител е на наградата „Почетен факлоносец на мира“. Участва в асоциацията „Докосни дъгата“.

Номинирани в категорията:

Йоана Илиева 

Студент, IV курс, в Национална спортна академия „Васил Левски“, специалност  „Фехтовка“. Печели бронзов медал от Световното първенство по фехтовка в Милано. През месец февруари печели 1-во място на Световната купа отборно в Ташкет, Узбекистан, 1-во място на Европейското първенство до 23 години и 1-во място в Европейската ранглиста до 23 години. Йоана Илиева е част от топ 10 на световната ранклиста. Печели 1-во място на Европейската отборна купа в Каляри, Италия – 2023г. Носител е на приз „Българска спортна слава на Министерството на младежта и спорта.

Виктория Радева

Студент, IV курс, в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Национална сигурност“. Занимава се с шахмат от 15 години. Три пъти е Републикански шампион за жени, като през 2023 г. продължава да е активен състезател. През месец октомври печели Европейската титла за жени с отбора на България в Будва, Черна гора. Печели приза отбор на годината за 2023 г. Наградена е със „Спортен Икар“ с отбора на България за текущата година. Определена е за спортист на гр. Пловдив за 2023 година и е удостоена с почетния знак на града. 

Категория Изкуства

Първа награда: Стефан Хубенов

Студент, IV курс, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, специалност „Цигулка“. Участва в най-различни международни конкурси и фестивали, където печели призови позиции. Едни от най-отличителните му награди са на Международен конкурс за цигулари „Васко Абаджиев“ – София, България 2023 г., Международен конкурс за цигулари „Недялка Симеонова“ – Хасково, България 2023 г., на които завоюва първи места. Стефан Хубенов е стипендиант на Мичиганския държавен университет за 2021-2023г. с пълна стипендия. Макар все още студент има завидни изяви на сцена като солист на Студентския оркестър „проф. Панчо Владигеров“, както и гост изпълнител на Midland Symphony orchestra. 

Номинирани в категорията:

Аксения Аврамова

Студент, магистър, в Национална художествена академия, специалност „Дигитални изкуства“. Владее английски и немски език. Взема участие в най-различни национални конкурси и изложби. Лауреат е в няколко конкурса, част от които са: Конкурс за плакат „60 години Художествена галерия – Добрич“ и „60 години БКИ – Берлин”. Освен като участник в изложби, Аксения Аврамова се занимава и с организационна дейност.

Мария Якимова

Студент, магистър, в Национална художествена академия, специалност „Графичен дизайн“. Владее английски и руски език. Участва в различни международни проекти като: Международни обмени в общността на хората с увреден слух, организиран от “Advocating our tights through leadership”. Мария Якимова има няколко публикувани статии и участва в различни изложби със своите творби.

Категория Сигурност и отбрана

Първа награда: Димитър Раев

Курсант, V курс, в Национален военен университет „Васил Левски“, специалност „Военни комуникационни и информационни системи”. Успех 5,80. Владее английски език и има интереси в областта на компютърните науки, киберсигурността, електрониката и изкуствения интелект. Стипендиант е на фондация „Еврика“. Преминава през обучение за „Умения за дигитална креативност“, което е част от проект за „Модернизация на Националния военен университет“ Васил Левски.  Участва в учение на НАТО „Cyber Coalition” 2023.  Получава сертификат за участие в “Intensive study programme for students “Electronic Engineering and Computer science”. Награден е от началника на Национален военен университет „Васил Левски“ за отлично представяне в комплексно тактическо учение „Обединени усилия 2023“. Преминава различни курсове на Cisco Networking Academy свързани с областта на киберсигурността. Получава сертификат за Python Intermediate от Sololearn.

Номинирани в категорията:

Радина Бодурова

Курсант, IV курс, във Висше военновъздушно училище ,,Георги Бенковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”. Успех 6,00. Владее английски език. Печели 3-та награда на Student’s International Conference CERC 2023 Military Technical Academy “Ferdinand I of Bucurest, Румъния. Получава грамота от министъра на отбраната за системно постигане на високи резултати при изпълнение на служебните си задължения, принос към отбраната на страната. Радина Бодурова получава грамота за принос за изграждане престижа на Висше военно въздушно училище „Георги Бенковски“. Получава грамота от кмета на община Долна Митрополия за издигане престижа на Общината като институция, насърчаваща научните постижения на младите хора.

Павлина Георгиева

Курсант, III курс, във Висше военноморско училище ,,Никола Йонков Вапцаров“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“. Успех 5,34. Владее английски и немски език.  Получава сертификат за първо място и за достойно участие и представяне на доклад в научна сесия – „Дигитални иновации – перспективи за развитие на висшето образование в Република България“.  Получава сертификат за участие на 42-рата и 43-та нациолани срещи на Асоциацията на студентите медици в България. Получава сертификат за участие в научна конференция в рамките на фестивала „Море и здраве“.  Участва в ХIV Национална конференция за редки болести и лекарства. Павлина Георгиева участва в Black sea symposium for young scientists in biomedicine. 

Тодор Тачев 

Курсант, II курс, във Висше военноморско училище ,,Никола Йонков Вапцаров“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво, специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“. Успех 5,73. Владее английски език. Взима участие в четири конференции с национално и международно значение на военна и медицинска тематика. Работи в екипа на Института по океанология – МАСРИ  за научни изследвания в областта на морската медицина, където написва три научни публикации. През 2023 г. Взима участие във военноморското учение „БРИЗ – 2023“, като командва медицинските екипи на БЧК и центъра за спешна медицинска помощ. Избран е за жезълоносец на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Категория Чуждестранен студент в България

Първа награда: Пьотр Герги

Пьотр Герги е молдовски гражданин, който се обучава в специалността “Международни и икономически отношения” в Университета за национално и световно стопанство, където показва отлични резултати. Успех 5,92. Взима участие в конференцията и студентския панел „България в Европейския съюз: шестнадесет години по-късно“, организирано в УНСС от катедра “МИО и бизнес”, там той демонстрира своята способност да анализира и разбира сложни теми, свързани с международните отношения.

Номинирани в категорията:

Тетяна Круглей

Тетяна Круглей е украинска гражданка, която се обучава в магистърската специалност „Живопис” в Националната художествена академия. Успех 5,85. Тя е преминала различни курсове в сферата на графичния дизайн и компютърната графика. Участва в редица изложби с национален характер. 

Йованче Алексовски

Йованче Алексовски е македонски гражданин, който се обучава в специалност „Медицина“ в Тракийски университет – Стара Загора. Успех 5,27. Взима участие в различни медицински конференции и се занимава с научноизследователска дейност. Съавтор е на две научни публикации. Към днешна дата участва в разработването на проект „Съвременни проблеми и дискусии във философията и социологията на медицината”.

Категория Български студент, обучаващ се в чужбина

Първа награда: Паола Петкова

Владее английски и италиански език. Завършва бакалавър в Politecnico di Milano – специалност „Продуктов дизайн“ с успех 100 от 110 точки. Получава диплома за  интериорен дизайн от Chelsea College of Arts, University of Arts London. Към момента се обучава в магистърска програма по Интериорен дизайн от University of Arts London. Участва в редица извънаудиторни занятия-  конференции, кръгли маси и конкурси. Част от тях са: Workshop Restart Innesti Urbani – проект за опазването на културното наследство на Олиена (Сардиния, Италия) и борба с обезлюдяването на малките населени места, Олиена, Италия, Workshop с Италианксия институт на Еспесото (Instituto Espresso Italiano) с Рафаела Манджароти – Милано Италия, Workshop Новото Крайбрежие на Римини (The New Water front of Rimini) с професор Роберто Семприни, Милано, Италия. Пресъздаване на архитектурни обеми чрез светлина на архелогически разкопки (Rebuilding Architectural Volumes through Lighting in Archaeological Settings). От средата на 2023 г. работи като дизайнер на осветление в една от големите компании във Великобритания – Equation Lighting Design, Лондон.

Номинирани в категорията:

Петър Свирецов

Изучава Докторант бакалавър по Международен бизнес – NHL Stenden в Университет по приложни науки в Леуварден, Холандия. Взема участие във фийлд бизнес трип до Мадрид през втората година от своето обучение. Участва в съвместен групов проект с Американската инвестиционна компания Van Ek с тема в областта на криптовалутите, ETN, ETFs. През третата година от следването си е на обмен за 6 месеца в Мадрид в университета Рей Хуан Карлос. Стажува в Луфтханза Техник София, като заема позиция в отдел Engine Logistics. Към днешна дата изготвя дипломна работа съвместно с корабостроителната фирма Gridin’s group LT и търси решение на проблема с employee turnover. Към момента е мениджър проучване на пазари в Аларита ЕООД.

Веселина Богданова

Изучава магистър по Digital Marketing Management вUniversity of Westminster London. Завършва бакалавърската си степен в специалност Event Management към BIMM University в Лондон. По време на 3 годишното си следване участва в извънкласни дейности като организиране на музикални събития и панелни дискусии с успешни професионалисти в областта на Event Management и Event and Stage Designers. Едно от най-полезните събития по време на нейното обучение е Worshop с Jonas Blue. След дипломирането си започва стаж като Event and Digital Marketing Executive в Queens Skate Dine Bowl, който продължава и до днес, паралелно с изучаването на магистратура. По време на работата си в Queens, създава съдържание за социалните мрежи на фирмата, комуникира и работи с различни инфлуенсъри и PR компании в Лондон. Още със започване на магистратурата си, Веселина става Social Media Ambassador за University of Westminster, където активно работи в екип и заснема съдържание за социалните мрежи на университета.

Категория „Студент-доброволец на годината”

Първа награда: Недко Боянов

Студент, IV курс, в Тракийски университет – Стара Загора, специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн”. Недко Боянов е организатор и координатор на редица събития от обществен характер. Ръководител е на Детски базар „От Деца за деца”. Ръководи курс по графичен дизайн в Стара Загора. Участва в организацията за почистване на околната среда, като през март 2023 г. осъществява мащабно почистване на Парк Бедечка. Освен като организатор, Недко Боянов също е и лектор на вдъхновяващи събития за ученици и млади хора в различни институции на тема дизайн, менторство и личностно развитие.

Номинирани в категорията:

Яна Стоянова

Студент, IV курс, във Варненски свободен университет „Черноризец храбър“, специалност „Моден дизайн”. Яна Стоянова е ръководител на клуб за изкуство и дизайн „Еклектика”, който се занимава с формирането на творческата общност, организирането на събития и благотворителни базари за студенти и граждани на община Варна. Участва като доброволец в проекта „Дари ми мечта“ на сдружение за подкрепа на лица с умствени увреждания – Център за социална рехабилитация и интеграция „Чайка“.

Сияна Янева

Студент, магистър, във Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, специалност „Киберсигурност”. Сияна Янева участва в редица курсове свързани с маркетинг. Още от ученическите си години се занимава активно с доброволческа дейност. След успешно преминато Златно ниво в „Международна награда на херцога на Единбург – България“, днес тя е Лидер към същата организация, където помага на младите участници да поставят цели, да преследват мечтите си и да се развиват, като придобиват нови уменията.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯТА:

Ирина Андре Чавушян

Изучава маркетинг и комуникации в изкуствата в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Владее английски, немски, арменски и италиански език. Като доброволец, допринесъл към дейността на Общоарменския благотворителен съюз „Парекордзаган“ в България, през декември 2022 г. печели  интернационална стипендия за студенти. Участва в три благотворителни концерта „Йергу дун”. Събраните средства са насочени за подпомагане на младежкия танцов състав към съюза. През месец февруари 2023 г., по покана на Арменската църква е част от литературно четене с благотворителна цел и представя свои произведения. През месец май 2023 г. взима активно участие в „Етно кухня на Колела“. През месец октомври 2023 г., вследствие на създалата се криза свързана с военните действия от страна на Азербайджан към Арцах заминава за Армения, където е част от екипа за помощ на избягалите от войната семейства. След завръщането си в България организира нова кампания, наречена “Кутия с мисия”. Набраните средства са насочени към лагер за деца, които в резултат на войната в Арцах са останали без родители.

Категория Докторант на годината

Първа награда: Теодор Ангелов

Докторант по „Нервни болести“ в Медицински Университет – София. Владее английски, френски, испански и немски език. Член е на столичната лекарска колегия към български лекарски съюз. Член е  на българско дружество по неврология. Той е асоцииран член на европейската академия по неврология. Член е на „Специализанти и изследователи” на европейската академия по неврология. Номиниран е в „40 личности до 40 години”, категория „Медицина”. Носител е на Национален приз „Докторант на годината 2022“ под патронажа на Президента на Република България. 3-та награда в постерната сесия по време на XXII Национален конгрес по неврология с международно участие. Печели 2-ра награда за доклад по време на XII Национална конференция за редки болести. Отличен е от Forbes България в класацията „30 under 30”.  Ръководител е на научен проект към Катедра по Неврология в Медицинския Факултет на Медицински университет – София с тема „Молекулярно-генетичен анализ на епидемиологично чести за българската популация гени, свързани със заболяването Амиотрофична латерална склероза. Участва като професионален консултант в проект „Незабравка“ и е част от програмата „Еразъм+“. Автор и съавтор е на много научни публикации и резюмета.

Номинирани в категорията:

Елка Петрова

Докторант по „Общо и сравнително езикознание“ вПловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Владее български, чешки, английски, сръбски и хърватски език. Елка Петрова се занимава с научна, научноизследователска, проектна и социална дейност. Член е на The World Philology Union. Участва в проекта Linguistic research at MMLL. Част е от научния колектив на Национална научна програма – „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Член е на the Canadian Association of Slavists. Изследовател – млад учен към  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Взима участие в кръгла маса „Българистиката днес в Гърция – академични центрове, изследователски полета, образователни програми”. Има множество публикации в международни и национални реферирани и рецензирани издания.

Цветомир Гечев

Докторант по „Двигатели с вътрешно горене“ в Технически университет – София. Владее английски, немски, чешки и словашки език. Автор е и съавтор в 14 публикувани научни статии, представени на международни научни конференции. Бил е участник в 4 научноизследователски проекта и 2 научни програми и има 5 специализации в Чехия и Словакия по програмата „Еразъм +“. За референтния период е участвал в 4 научни конференции и има 6 статии, които са публикувани или приети за публикуване. Станал е лауреат за 2023 г. на докторантската стипендия на Фондация „Карол Знание“, като е и първият в историята на конкурса докторант, който печели място в програмата „Предприемачи в науката“ на „Карол Знание“. Преподава на студенти във Факултет по транспорта към Технически университет – София. По своя инициатива е направил уеб-страница на факултета и е участвал във видеоклипове и репортажи, които популяризират дейността му и тази на висшето училище.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest