НПСС на среща в МОН. Договарят повече пари за стипендии и ремонти на общежитията

Представители на ръководството на Националното представителство на студентските съвети и представители на студентите от София се срещнаха с Министъра на образованието и науката – чл. кор. проф. Николай Денков и експерти от МОН.

На срещата двете страни коментираха важни за студентите въпроси и изпратените от НПСС позиции, които касаят понижаване на лихвения процент при студентското кредитиране, както и възможност за промени в нормативната уредба, с които да се даде право на обучаващите се в задочна форма на обучение също да се възползват от студентски кредит.

По време на срещата бяха обсъдени редица важни въпроси, които касаят студентската общност като увеличение на студентските стипендии с 10 % на минималния и максималния размер на стипендиите, както и за ОНС ,,Доктор““. Така фактически се вдигат праговете както следва: от 85 лева на 100 лева, от 180 лева на 200 лева, а докторантската от 500 на 550 лева.
Напомняме, че в рамките на мандатната програма на настоящото ръководство на НПСС имаше вече едно увеличение на праговете от 70 лева на 85 лева и от 150 лева на 180 лева.
Студентите поставиха пред министъра още и въпроса с увеличаването на храноден и леглоден от началото на 2022 г., като предложението на НПСС – за храноден от 3,60 лева да бъде вдигнат на 5 лв., а за леглоденът от 1,30 на 2 лв. Представителите на НПСС поставиха и въпросите, които касаят въвеждането на софтуер, който да покаже актуалната ситуация на студенти, които могат се възползват от субсидията по места.
Студентите от НПСС поискаха още преразпределение на местата в студентските столове и общежития, отбелязвайки, че последното такова е проведено с разпореждане № 80/ 7.08.1997 г.
Отбелязвайки положителната страна на проведените ремонти в страната, представителите на студентите поискаха да бъде продължена програмата за обновяване и ремонтиране на студентските общежития, като поискаха да бъдат предвидени нови 100 млн. лева за ремонти на студентските общежития и през 2022 г.
Студентите настояха таксите в медицинските университети в платена форма на обучение да бъдат фиксирани и да не претърпяват промяна по време на цялото обучение на студента, а при преминаване на студентите в онлайн форма на обучение, НПСС ще настоява за намаляване на таксата за обучение и редуциране на наемите за общежития, като съвместно с министерството ще се направят нужните анализи с колко се намаляват режийните разходи на съответното висше училище.
От организацията искат още понижаване на лихвения процент на студентското кредитиране от 7% на 3 %, като за целта е сформирана работна група от страна на министерството, която да обсъди това. Представителството предложи да бъде проведена среща с г-жа Диана Митева – изп. директор на Асоциация на банките, с която да бъдат обсъдени предложенията на организацията.
От НПСС напомниха за изпратеното становище до МОН във връзка с ПМС № 90/2000 година, където от организацията, на база проведени работни срещи с експерти на висшите училища, изпратиха 13 предложения за промяна, като до седмица МОН трябва да изпрати отговор за предложените промени от страна НПСС.
В края на работната среща присъстващите представители на студентската общност изразиха желание за присъствена форма на обучение.

Pin It on Pinterest