България

Нов УС на НФК

  Рекорден брой номинации и предложения за членове на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ са постъпили в деловодството на Министерството на културата  в рамките на обявения срок.

82 предложения, номинирани от 58 културни организации, академични институции в областта на културата и индивидуални културни дейци.

  За сравнение – през 2021 г., постъпилите предложения и номинации за независими членове на Управителния съвет на Фонда са били 22, а със Заповед №РД09-1373 от 18.11.2021 г. министърът назначава за независими членове на ръководния орган:

  Боян Ангелов – номиниран от Съюза на българските писатели, Ирина Гъркова – номинирана от Съюза на народните читалища, проф. Христо Йоцов – номиниран от Българска музикална асоциация, Цанко Василев – номиниран от Асоциацията на филмовите продуценти, д-р Нели Стоева – номинирана от Фондация „Едно за изкуства и култура“, Сдружение ОСАИК „36 маймуни“, фондация „Театър Корсар“, Фондация „За Родопите“, Пространство КО-ОП, Фондация „Брейн Стор Проджект“, Мира Сталева, изпълнителен директор на „София филм Фест“ и Асоциация за свободен театър, Велико Маринчевски – номиниран от Фондация „Аматерас“, Силвия Чолева – номинирана от Сдружение на българските писатели. Със същата заповед са назначени и Елена Николова – представител на Министерството на културата, Георги Керезов – представител на Министерството на финансите и Теодора Дачева – представител на Националното сдружение на общините в Република България.

  Към момента постъпилите 82 предложения се обработват и се систематизират от администрацията на Министерството и ще бъдат предоставени в официална докладна на министъра на културата. Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата членовете на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ се назначават със заповед на министъра за срок от две години.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest