НОВ САЙТ В ПОМОЩ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ НА ЕС

За да улесни бенефициентите по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Българският Червен кръст създаде специален уебсайт https://foodprogram.redcross.bg/, съдържащ повече информация за Програмата, както и за съпътстващите мерки. Всеки потребител може да направи и справка по ЕГН дали фигурира в списъците с правоимащи лица, изготвени от Агенцията за социално подпомагане. Достъпът до подобна информация само с един клик е изключително улеснение за хората, които се интересуват имат ли право да получат хранителни продукти от настоящото раздаване.

На 20 септември 2021 г. БЧК започна раздаването на 5 465 тона храни на обща стойност 13 348 650 лв. Хранителните пакети ще получат 314 256  уязвими български граждани.

Pin It on Pinterest