Никола Минчев поздрави участниците в международната юридическа конференция „Суверенна Европа: предизвикателства, нужди, решения“

Председателят на Народното събрание Никола Минчев поздрави организаторите и участниците в международната юридическа конференция „Суверенна Европа: предизвикателства, нужди, решения“.

Форумът е в рамките на инициативата Франкофонски правни дни 2022. Той е организиран от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в сътрудничество с френското посолство и Френския институт в България.

Председателят на парламента отбеляза, че инициативата заслужава подкрепа и похвала, заради търпението в изграждането и поддържането на интелектуални мостове между Френската република и Република България. Той подчерта, че в декларацията на Робер Шуман от 9 май 1950 г. ще видим и днес актуалния призив за реални действия, които целят създаването на траен мир в Европа. Той цитира думите от декларацията: “Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят” и посочи, че те отекват със своята значимост и днес, когато в Европа се водят пълномащабни военни действия, а стотици хиляди са прогонени от своите домове.

Трябва да признаем, че историята на Европейския съюз всъщност е история на преодоляването на политическите и икономическите проблеми в хода на интеграцията, подчерта председателят на Народното събрание. В труден момент лидерите на държавите членки са успели да се обединят и заедно да намерят решение на всяко предизвикателство, отбеляза той. Несъмнено отговорът на съвременните кризи трябва да се търси в това единство – в солидарността и общия подход при отчитане на различията, добави Никола Минчев. Външните заплахи срещу мира и благоденствието на нашите народи ни приканват да намерим общи решения, за да защитим ценностите на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, посочи той. Според него Европа се нуждае не само от своите велики личности, но и от търпеливия труд на академичните общности.

Върху научното познание стъпихме, за да преодолеем пандемията, предизвикана от коронавируса, днес опасността е друга, но решението трябва да бъде отново единно, отбеляза председателят на парламента. Вярвам, че академичните дискусии в рамките на конференцията ще дадат отправни точки за възможните решения при съществуващите предизвикателства, допълни той.

В откриването на форума участваха посланикът на Френската република в България Флоранс Робин, министърът на правосъдието Надежда Йорданова, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, деканът на Юридическия факултет на СУ проф. Даниел Вълчев.

Франкофонските правни дни и конференцията „Суверенна Европа: предизвикателства, нужди, решения“ са част от комуникационната програма на Френското председателство на Европейския съюз. В двудневния форум участват преподаватели и изследователи от различни юридически факултети от България и Франция. Те ще дискутират какви са основните предизвикателства пред развитието на процеса на европейска интеграция и каква е необходимостта от основни решения за тяхното преодоляване. В рамките на конференцията ще бъдат проведени четири тематични ателиета: „Какво е европейското обединение през XXI век?“, „Европа като пространство“, „Европа в света“ и „Европа на демокрацията и гражданите“.

Pin It on Pinterest