Недко Симов: Наш дълг е да се борим за независимостта на прокуратурата

Реших и аз да взема думата, защото когато прокуратурата е подложена на такива интензивни атаки, ние не можем да бъдем безучастни. Когато се погазват грубо основните принципи на правовата държава и се посяга на независимостта на прокуратурата, наш дълг е да заемем високо и ясно нашата позиция.

Ние сме длъжни да отстояваме независимостта на прокуратурата, тъй като само тогава можем пълноценно да се грижим за обществото, да отстояваме правата и законните интереси и на държавата, и на гражданите.

Всеки от нас при встъпването си в длъжност е положил клетва. Заклели сме се в името на народа пред Конституцията да изпълняваме точно задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдем справедливи, обективни и безпристрастни. Смятам, че всеки се ръководи от тази наша клетва.

Ние сме силни, защото законът е основата, за която работим и сме неудобни за тези, които погазват закона. Конституцията ни задължава да следим за спазване на законността. Ние го правим и ще продължим да го правим, въпреки че това не се харесва на някои, чиито цели са несъвместими с установения правов ред в Република България.

Смятам, че когато говорим за независимостта на прокуратурата, неизменно трябва да обсъдим въпроса и за мястото й в органите на държавната власт като нашата позиция е ясна и категорична – в системата на съдебната власт. Смятаме, че в системата на съдебната власт прокуратурата може да бъде независима, както повелява чл. 117 от Конституцията на Република България. Само тогава биха се защитили в пълна степен функциите на правовата държава.

Правовата държава не е изпразнено понятие, напротив. Принципите на правовата държава са признати и от Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека.

В Конституцията на Република България, глава първа – „Основни начала“, чл. 4, ал. 1 е записано: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната“.

Конституционният съд също е обсъждал в практиката си понятието правова държава, макар да  приема, че не е необходимо да бъдат изброени всички елементи и проявни форми на правовата държава, защото тя е динамично понятие. В свое Решение № 1 от 27.01.2005 г. на КС по дело № 8/2004 г. Конституционният съд е посочил, че „правова държава“ означава „…упражняване на държавна власт на основата на конституция, в рамките на закони, които материално и формално съответстват на Конституцията и които са създадени за запазване на човешкото достойнство, за постигане на свобода, справедливост и правна сигурност.“

Сигурен съм, че всеки член на нашето общество трябва да се бори за отстояване принципите на правовата държава, така, както наш дълг е и ще продължим да се борим за независимостта на прокуратурата. Категорично няма да се откажем да изпълняваме служебните си правомощия, въпреки безпочвените обвинения по наш адрес. Ние ще продължаваме да изпълняваме тези задължения и призовавам всички, които предстои да вземат важни решения за бъдещето на обществото ни, също да почитат закона.

*Позицията на прокурор Недко Симов е представена на Националното съвещание “Отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона съгласно чл.7 от Договора за Европейския съюз”, провело се на 24.08.2020 г.

Pin It on Pinterest