Народното събрание реши да бъде удължен срокът на валидност на изтичащи документи за самоличност и шофьорски книжки

Народното събрание реши да бъде удължен срокът на валидност на изтичащи документи за самоличност и шофьорски книжки. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките по време на извънредното положение. Те влизат в сила със задна дата – от 31 октомври 2020 г.

Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с шест месеца, предвиждат промените. Досега това се отнасяше само за личните карти, които изтичат до 31 октомври тази година.

За срока на удължаването, личните карти и паспорти са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина в условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта и паспорт могат да се издават и преди изтичането на удължения срок.

Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със седем месеца от датата на изтичане на срока за съответното свидетелство.

Pin It on Pinterest