Народното събрание реши да бъдат създадени четири временни комисии

Народното събрание реши да бъдат създадени четири временни комисии.

За председател на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото народно събрание беше избрана Виктория Василева от ПГ „Има такъв народ“ (ИТН). В състава на комисията са включени по трима народни представители от всяка парламентарна група. Тя трябва да подготви проекта на парламентарен правилник до 27 юли 2021 г.

Парламентът реши да създаде Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк „Росенец“, в района на нос „Чукалята“, град Бургас. За неин председател беше избран Калоян Янков от ПГ на „Демократична България“.

Председателят на ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме!“ Мая Манолова ще ръководи дейността на Временната комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години. Създаването на комисията беше подкрепено единодушно от 145 депутати.

Да бъде създадена Временна комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи реши още Народното събрание. За председател на комисията беше избран Николай Хаджигенов от ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме!“.

Pin It on Pinterest